I hoger ^

Architectenbureau Ir. W.M. van de Kuilen

>< contact I

werkverband

lijn wit horizontaal


Architectenbureau Ir. W.M. van de Kuilen
is een klassiek architectenbureau,
met een hedendaagse aanpak.


Ik hecht grote waarde aan de traditionele rol van de architect, als deskundig, samenbindend vertrouwenspersoon, voor het gehele op bouwen gerichte werkverband.


Vanzelfsprekend daarbij is ook een actieve belangstelling voor deelname aan ontwikkelingen, die erop gericht zijn de organisatie en de werking van de hedendaagse bouwpraktijk te vernieuwen en te verbeteren.


In dit verband wordt afzonderlijk bouwadvieswerk, met de grootst mogelijke toewijding, ook als deeltaak aanvaard.


Om bij de realisatie van een bouwwerk slagvaardig te werk te kunnen gaan, liggen - voor specialistische werkzaamheden - korte communicatielijnen naar verschillende collega's, adviseurs en dienstverleners.


Naast hoogwaardige automatisering en moderne communicatiemiddelen worden ook traditionele werkwijzen en persoonlijk contact van wezenlijk belang geacht.

I intro <

klassiek   -   gedreven  -  vernieuwend   -   praktisch
* gespOt I

intro dieper werkverband hoger li-boven li-onder re-boven re-onder